Imatges 2020

Video de la 8a edició:


Ramon Simona on Vimeo.

Imatges de la 8a edició:

Fotografies de l’Aureli (1)
Fotografies de l’Aureli (2)
Fotografies de Santiago Tolosa
Fotografies de Santiago Tolosa
Vídeos de Toni Domingo
Fotografies d’Ivan Serrano
Fotografies d’Albert Roure