Normativa

  1. Descripció

o Distància: 23 km aprox.  /  10km aprox.
o Desnivell positiu: +900m aprox.  /  +200m aprox.
o Data de realització: Diumenge 13 de febrer de 2022
o Lloc de sortida i arribada: Plaça St. Jaume, Sant Ramon (La Segarra)
o Hora de sortida: 09.30h (23km)  /  9:45 (10km)

 

  1. Inscripcions

o Les inscripcions es realitzaran mitjançant el portal web d’inscripcions.cat a partir del 16 de desembre.
o L’edat mínima per a poder participar en la cursa de santRUNmon, és de 18 anys (fets el dia de la cursa)
o No es realitzaran anul·lacions de les inscripcions (Si una altre persona vol utilitzar la inscripció, contacteu-nos a santrunmon@gmail.com i farem el canvi gratüitament) (durant la setmana de la cursa, no es realitzaran canvis).
o El límit de places és de 250 per a cada cursa (500 en total), en cas de no esgotar-se, es tancaran el diumenge 6 de febrer.
o L’organització es reserva el dret d’admetre més inscripcions en el cas d’excedir el límit establert, o de modificar la proporció entre les dues curses.
o La inscripció a la prova, inclou:
– Dorsal per a participar en la cursa santRUNmon.
– Assegurança d’accidents durant la prova.
– Bossa corredor amb dorsal i varis obsequis.
– Avituallaments al llarg del recorregut i a l’arribada.
– Dret a utilitzar els serveis que ofereix l’organització de la prova.

 

  1. Recollida de dorsals

– La recollida de dorsals es realitzarà el mateix dia de la cursa (13 de febrer de 2022) a LA PAÇA SANT JAUME de Sant Ramon, a partir de les 7:30 i fins a les 9:00 del matí.
– A la recollida de dorsals, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport)

 

  1. Cursa

o santRUNmon és un esdeveniment de caire competitiu.
o El recorregut estarà marcat amb senyalitzacions de plastic vistós, i es trobaran controls de pas que certificaran el correcte funcionament de la prova.
o En els controls de pas de carretera, es disposarà de personal equipat amb la corresponent senyalització.
o Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
o Tots els corredors estan obligats a dur el dorsal al davant sempre visible, i aquest no pot ser intercanviat amb el de qualsevol altre participant.
o El temps màxim per realitzar el recorregut serà de 4.00h (23km) i de 2.30h (10km).
o La Cursa quedarà tancada al punt d’arribada, 4h després de la sortida de la cursa de 23km. En cas de pluja es retardarà mitja hora el tancament.
o Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de la competició.
o L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a la prova, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
o L’entrega de premis es farà a mesura que els participants vagin arrivant i es lliuraran els premis als 3 primers homes i a les 3 primeres dones de la general, el mateix criteri s’utilitzarà en els corredors locals.
o No hi haurà premis en metàl·lic.
o Les reclamacions es faran per escrit a l’Organitzador, el qual decidirà en un termini de 7 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable.
o És necessari portar recipient per poder beure en els avituallaments (got plegable, ampolla, etc).
o S’aconsella utilitzar calçat i roba adient.
o Per qüestions de seguretat no es permet als participants de prendre part a la cursa amb gossos o altres animals de companyia

  

  1. Serveis

– Es disposarà de zona d’aparcament.
– Es disposarà de servei de guarda-roba, pels participants.
– Es disposarà de servei de fisioteràpia en finalitzar la cursa.
– Es disposarà de servei de primers auxilis i rescat durant tota la cursa i a l’arribada.

 

  1. Drets i deures

– Tots els participants de la prova, pel fet d’estar inscrits, estan coberts amb la pòlissa d’accidents, amb la que es garanteix la cobertura d’accidents. També estan coberts amb la pòlissa de responsabilitat civil
– S’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
– S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 618266613
– En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la prova i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
– Si per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la prova el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí que lliurarà als participants el regal corresponent als presents. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
– L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la cursa.
– L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de santRUNmon en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Qualsevol excepció el participant l’haurà de presentar per escrit i haurà de fer menció expressa de les imatges.
– L’organització, està facultada per retirar, durant la prova:
o Qui presenti un mal estat físic.
o Qui no porti dorsal o no el porti en el lloc designat per l’organització.
o Qui no realitzi el recorregut complet.
o Qui manifesti un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.
– L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a l’execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
– Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareguin a les llistes públiques d’inscrits, així com als resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
– Els participants inscrits a la carrera entenen que participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició.
– Qualsevol excepció el participant l’haurà de presentar per escrit i haurà de fer menció expressa de les imatges.
– Els participants, en formalitzar la inscripció, accepten tots els punts i observacions d’aquest reglament, i certifiquen trobar-se en bones condicions físiques per realitzar la prova.

 

  1. Informació

– Per a més informació es poden enviar consultes mitjançant el correu de la cursa (santrunmon@gmail.com) o trucant al telèfon  686418869